Kategória: Vykurovanie

30. mája 2024

Rekuperácia energie v rodinnom dome

Systémy na rekuperáciu energie majú v domácnostiach, najmä v rodinných domoch, zásadný význam. Tieto systémy fungujú tak, že recyklujú a opätovne využívajú plytvanie energiou na rôzne činnosti v dome, čím šetria energiu, zvyšujú energetickú účinnosť a výrazne znižujú vplyv na životné prostredie. Vo väčšine rodinných domov sa pri činnostiach, ako je vykurovanie, chladenie spotrebičov alebo pranie, plytvá obrovským množstvom energie. Takéto plytvanie môže účinne minimalizovať rekuperacia.

REKUPERÁCIA
Rekuperacia je mimoriadne efektívnym riešením pre optimalizovanie výdavkov na elektrinu, a to ako pre administratívne budovy, tak aj pre rodinné domy.

Napríklad, keď zvyčajne vypúšťame teplý vzduch z budovy, systém spätného získavania energie môže toto inak premrhané teplo využiť na ohriatie prichádzajúceho studeného vzduchu alebo naopak. Ďalším príkladom je spätné získavanie tepla z odpadovej vody počas sprchovania; niektoré energeticky účinné systémy ho môžu využiť na ohrev prichádzajúcej vody, čím sa zníži zaťaženie ohrievačov vody. Pre zaneprázdnené domácnosti alebo väčšie rodinné domy má zavedenie týchto systémov nielen environmentálne, ale aj finančné výhody, keďže úspory vznikajú vďaka nižším účtom za energie. Rekuperácia energie v rodinnom dome teda nie je len o tom, aby sme zostali šetrní k životnému prostrediu, ale aj o tom, aby sme boli ekonomicky rozumní a podporovali udržateľný život.

Rôzne typy systémov na rekuperáciu energie na použitie v domácnostiach

Systémy rekuperácie energie zohrávajú dôležitú úlohu pri znižovaní spotreby energie a nákladov v obytných priestoroch, predovšetkým v rodinných domoch. Jedným z typov na rekuperáciu energie je systém vetrania s rekuperáciou tepla (HRV), ktorý zachytáva teplo z odchádzajúceho vydýchaného vzduchu na ohrev prichádzajúceho čerstvého vzduchu, čím zabezpečuje príjemné podmienky v interiéri a zároveň šetrí náklady na vykurovanie. Ďalším typom je systém vetrania so spätným získavaním energie (ERV), ktorý nielenže spätne získava teplo, ale aj odoberá vlhkosť z vlhkého vzduchu na udržanie vyváženej úrovne vlhkosti v dome. Zemné tepelné čerpadlá (GSHP) využívajú stabilnú teplotu zeme na zabezpečenie vykurovania, chladenia a teplej vody pre domy, vďaka čomu sú vysoko účinné počas celého roka. Solárne energetické systémy pozostávajúce zo solárnych panelov a akumulačných batérií využívajú slnečnú energiu na výrobu elektrickej energie na použitie v domácnosti, čím sa minimalizuje závislosť od elektrickej siete. Na získavanie veternej energie sa môžu používať aj veterné turbíny, hoci sú v domácnostiach menej rozšírené. Nakoniec, domáce systémy skladovania energie, ako napríklad Tesla Powerwall, umožňujú skladovať prebytočnú elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov a použiť ju v prípade potreby. Výber systému na získavanie energie závisí od konkrétnych podmienok a potrieb rodinného domu.…

31. marca 2024

Aké sú výhody solárnych panelov ?

Pochopenie obnoviteľných zdrojov energie a ich výhod nebolo nikdy tak dôležité, keďže svet sa snaží o environmentálnu udržateľnosť. Jedným z najdostupnejších a najproduktívnejších obnoviteľných zdrojov energie, ktoré sú dnes k dispozícii, je slnečná energia využívaná prostredníctvom solárnych panelov. V tomto článku sa ponoríme do zaujímavého sveta solárnej energie a preskúmame viaceré výhody, ktoré solarne systemy na vyrobu elektriny ponúkajú! Od úspory nákladov až po prínos pre životné prostredie preskúmame, ako je táto presvedčivá energetická alternatíva nielen životaschopná, ale poskytuje množstvo pozitív, ktoré by nám mohli osvetliť cestu k udržateľnejšej budúcnosti. Poďme sa teda ponoriť do žiarivého sveta solárnych panelov a ich početných výhod.

Solárne panely: hlavné výhody využívania slnečnej energie

Keďže celosvetový dopyt po energii neustále rastie, solárne panely sa stávajú čoraz dôležitejšími vďaka svojej schopnosti využívať obrovskú silu slnka a premieňať ju na elektrickú energiu. Hlavnou výhodou solárnych panelov je ich obnoviteľnosť. Využívajú slnečné svetlo – bohatý a neobmedzený zdroj dostupný na celom svete. Pokiaľ svieti slnko, solárnu energiu možno použiť kdekoľvek, čo ju robí obzvlášť vhodnou pre regióny bez prístupu k iným formám elektrickej energie. Solárna energia vyrobená prostredníctvom solárnych panelov nevypúšťa žiadne skleníkové plyny, čo z nej robí zdroj šetrný k životnému prostrediu, ktorý výrazne znižuje uhlíkovú stopu. Skutočnosť, že ide o čistý zdroj energie, je jednou z jej najvýznamnejších výhod vzhľadom na rastúce obavy z klimatických zmien. Na rozdiel od konvenčnej výroby energie solárne panely nepotrebujú na svoju prevádzku vodu, čo znamená, že sú životaschopné v oblastiach s obmedzenými zásobami vody. Z ekonomického hľadiska majú solárne panely značnú finančnú výhodu. Napriek počiatočným nákladom na inštaláciu sú následné náklady na prevádzku a údržbu mimoriadne nízke a z dlhodobého hľadiska sú nákladovo efektívne. Energetická nezávislosť, ktorú ponúkajú, znižuje závislosť od energetických spoločností a časom prispieva k výrazným úsporám.

Solarne systemy na vyrobu elektriny
Solárne systémy vyrobia dostatok elektriny.

Existuje aj možnosť dosahovať príjmy z prebytkov vyrobenej energie, ktoré možno vrátiť späť do siete. Využívaním sily slnka sú solárne panely aj zdrojom tvorby pracovných miest, čo podporuje hospodársky rast. Podľa Medzinárodnej agentúry pre obnoviteľné zdroje energie vytvára sektor solárnej energie vo viacerých vyspelých krajinách pracovné miesta oveľa rýchlejšie ako celé hospodárstvo. Solárne panely na výrobu elektrickej energie tak ponúkajú jednotlivcom, komunitám a štátom udržateľný a ekologický zdroj energie, ktorý je ekonomicky životaschopný a rozšíriteľný. Uvedomujúc si tieto výhody, čoraz viac ľudí, spoločností a krajín sa obracia k solárnej energii, čo vrhá svetlo na skutočnosť, že nejde len o alternatívny zdroj, ale o dôležitý prvok globálnej energetickej budúcnosti. Napriek počiatočným nákladom sú solárne panely vďaka obrovským výhodám presvedčivou voľbou, ak zvážime dlhodobé dôsledky. S pokrokom v technológii solárnych panelov je táto oblasť pripravená na výrazný rast a rozvoj.…

3. marca 2023

Fotovoltaické systémy a výkupní cena elektřiny

Fotovoltaika už není novým pojmem. Přesvědčuje nás o tom stále přibývající počet solárních panelů na střechách našich domů. Solární energie si našla uplatnění také na mnoha objektech sloužících k podnikání jako penziony a nebo hotely. A je opravdu dobrou investicí. Je vypočteno, že má poměrně rychlou návratnost – zhruba 9 let, přičemž fotovoltaické panely mají životnost až 35 let. Fotovoltaika využívá obnovitelný zdroj energie, tedy šetří přírodu. Ale ještě před tím než se pustíte do této investice, oslovte odborníka, který vám poradí ve více směrech. Fotovoltaika totiž není vhodná pro všechny domácnosti. Fotovoltaický systém nabízí také možnost prodeje nespotřebované elektrické energie do distribuční sítě. Výkupní cena elektřiny je přitom odečtena z dalších faktur. Výkupní cena elektřiny se vypočítává z množství elektřiny poskytnuté distribuční síti a přímo souvisí s množstvím solárních panelů.

Druhy fotovoltaických systémů a jejich využití

Výkupní cena elektřiny bez navýšení
Přesná sazba výkupní ceny elektřiny

Existují dva druhy fotovoltaických systémů. První vyrábí elektrickou energii a nespotřebovanou prodává distribuční síti. Skládá se ze solárních panelů instalovaných na střeše domu a solárního měniče, který přeměňuje DC proud na AC proud. Ten lze již spotřebovat domácností. Druhý systém má kromě těchto dvou součástí také akumulační baterie. Nespotřebovanou elektrickou energii ukládá do baterií a domácnost je spotřebovává v době, kdy již slunce nesvítí. Z pochopitelných důvodů je oproti prvnímu systému v rámci vstupních nákladů finančně náročnější. První systém je vhodný pro ty domácnosti, které umí většinu elektrické energie spotřebovat přes den, kdy svítí slunce. I proto je dobré oslovit odborníka, aby poradil, kde solární panely umístit a v jakém množství. Někdy je výhodné, pokud jsou umístěny tak, že využívají také odraz slunečního světla od okolních budov nebo zařízení. Vzhledem k tomu, že využitelnost solárního systému je největší právě v létě, je dobré, má-li domácnost v létě zvýšený odběr elektrické energie. To zajistí svým provozem například bazén nebo vířivá vana. Ale v případě, že tomu tak není, je domácnost schopna prodat více elektrické energie. Více informací o fotovoltaických systémech io výkupní ceně elektřiny se dozvíte po navštívení následující internetové stránky: https://www.rightpower.cz/

24. augusta 2022

Plynový krb môžete ovládať jednoducho pomocou diaľkového ovládača

Každý človek sa snaží vytvoriť vo svojom domove priestor v ktorom sa cíti najlepšie. Farebné zladenie, použitý materiál a celkový štýl priestoru sa v jednotlivých domácnostiach odlišuje  a tým odráža charakter majiteľa. Okrem nábytku, farebného prevedenia stien, kobercov či rôznych bytových doplnkov môže vaše bývanie krásne doplniť aj krb. Okrem toho, že vytvára teplo, vďaka ktorému sa cítite pohodovo aj počas najchladnejšieho dní, vizuálne vytvára nenahraditeľnú atmosféru pokoja a relaxu. Kým kedysi sa používali len krby na pevné palivo, tak v súčasnosti sa zvýšenej obľube teší ich upravená verzia plynový krb.

Plynový krb vám nezadymuje priestor ani krbové sklo

Moderný plynový krb do interiéru
Výhody plynového krbu v domácnosti určite oceníte

Napriek príjemnému sálavému teplu z krbu odrádza mnohých ľudí pri kúrení tuhým palivom nelákavá stránka tohto typu ohrevu domácnosti. V prvom rade je potrebné zabezpečiť dostatočné množstvo dreva na vykurovanie bežným krbom. Čo je samozrejme spojené nielen s fyzickou námahou, ale aj s vyčlenením priestoru, ktorý je potrebný na skladovanie. Pravidelné zásobovanie dreva, jeho nosenie ku krbu a prikladanie nie je vábivé pre všetkých. Nehovoriac o zašednutých stenách, na ktorých sa podpísalo niekoľkoročné unikanie dymu pri otváraní a zatváraní dvierok počas prikladania. Pohľad do plápolajúceho ohňa v pohodlí vášho domova môže byť síce lákavý, no nie je pre všetkých. No práve skupina ľudí, ktorá túži po teple, ktoré sa šíri z krbu vo vlastnej obývačke nemusí úplne na túto predstavu kvôli nevýhodám bežného krbu zanevrieť. Skvelým riešením, ktoré je skĺbením príjemného tepla, romantickej atmosféry a nenáročnosti na údržbu je plynový krb. Na prvý pohľad je na nerozoznanie od klasického krbu na tuhé palivo. Jeho vizuálna stránka je dokonalá, prepracovaná do posledného detailu. Jeho vonkajšiu stánku a rozmery si určíte sami, podľa vášho vkusu a priestoru do ktorého chcete plynový krb umiestniť. Vďaka imitácii dreva z ktorého vychádzajú iskry a príjemnému teplu sa stane izba v ktorej bude plynový krb umiestnený obľúbenou izbou, kde sa budú členovia vašej rodiny radi stretávať. Na vybudovanie plynového krbu je potrebná plynová prípojka, ktorá zabezpečuje prívod zemného plynu priamo do krbu ako a tiež je nevyhnutný odvod spalín mimo interiér domu. Vďaka diaľkovému ovládaču dokážete jednoducho a bezproblémovo ovládať zapínanie, vypínanie a intenzitu horenia.

Plynový krb je na nerozoznanie od krbu na pevné palivo

Využívanie plynového krbu na vykurovanie priestoru vo vašom dome je jednoduchou cestou ako dosiahnuť príjemnú atmosféru priamo v obývačke a pritom sa nemusíte trápiť s nečistotami a dymom, ktoré sú vedľajším, nežiaducim produktom pri krboch na pevné palivo. Ak máte záujem získať viac informácií o vykurovaní plynovým krbom, odporúčame vám obrátiť sa na internetovú stránku https://www.naj-krby.sk/.

23. marca 2022

Rohová krbová vložka – čo prinesie do vašej domácnosti?

Ako si vybrať to správne teplo domova? Už pri plánovaní projektu nového rodinného domu majú noví majitelia poväčšine jasno v tom, či vo svojom novom domove chcú mať aj krb alebo kachle. Interierové krby nájdete takmer v každej novostavbe, dokonca nielen v rodinných domoch ale stávajú sa bežnou súčasťou mnohých rekreačných apartmánov či víkendových chalúp. Pri výbere správneho krbu by ste mali zvážiť najmä priestorové možnosti a zároveň aj to, čo od nového krbu očakávate. Medzi favoritov patria krby, kde je osadená rohova krbova vlozka, ktorá prináša hneď niekoľko praktických výhod oproti iným riešeniam a zároveň nenahraditeľný dizajnový prvok. do interieru.

Prečo si vybrať rohovú krbovú vložku?

Rohove krbove vlozky a ich význam
Výhody rohových krbových vložiek – poznáte ich?

Rohová krbová vložka sa pýši veľkým presklením, vďaka čomu ponúka majiteľom domácnosti luxusný a nezameniteľný pohľad priamo na horiaci oheň. Ponúka tak pohľad na plápolajúci oheň z viacerých strán a z rôznych uhlov pohľadu. Stáva sa z nej dominantný dizajnový prvok v interiéri. Rohová krbová vložka sa vyrába v pravom alebo ľavom prevedení. DOkonalou kombináciou je rohová krbová vložka spojená s výsuvnými sklenenými dvierkami, ktoré sú dostupné v modernom ultra tichom prevedení s odnímateľnou rukoväťou.

Praktické výhody rohovej krbovej vložky

Rohová krbová vložka vám umožní využívať tplo v maximálnej miere. Vďaka nej dokážete vyhrriať viacero miestnosti a zároveň elegantne regulovať mnžotvo odvádzaného tepla. Uzatvárateľné ohnisko zabezpečí, že v dome nebudete cítiť dym a vyhnete sa tak aj znečisteniu stien v okolí krbu. Rohová krbová vložka ponúka inovatívne systémy, vďaka ktorým sa znižuje zaťaženie životného prostredia a zvyšuje výhrevná účinnosť. Rohová krbová vložka je napojená na externý prívod vzduchu. Prívod vzduchu je zabezpečený tak, aby sa predchádzalo znečisťovaniu rohového skla. S akumulačnou súpravou môžete výhrevnosť rohovej krbovej vložky zvýšiť a predĺžiť sálanie tepla aj na viac ako 10 hodín. Ak práve hľadáte riešenie pre svoj krb, potom je rohová krbová vložka vhodným kandidátom. Zistite viac a presvedčte sa sami, čo je pre vás optimálnym riešením. Obráťte sa na profesionálov, ktorí majú bohaté skúsenosti s krbovými vložkami a predstavia vám všetky výhody rohovej krbovej vložky. Nájdete ich na webovej stránke https://www.krb-vlozky.sk/.

7. januára 2022

Vyberiete si krb, gril či kozub?

Pri pojme kozub môže vzniknúť problém s dobrým chápaním významu tohto slova a predstavenia si jebo významu. Kozub je známe slovo, ktoré ste určite už počuli niekoľkokrát. Avšak viete, čo to kozub vlastne je a či si predstavujete pod ním skutočne to, čo kozub aj je?

Čo je to kozub a na čo sa využíva?

Moderný kozub
Zapojenie kozubu do obývačky

Kozub, rozdeľuje ľudí na dve skupiny, na tých čo si pod pojmom kozub predstavia krb, teda krbovú vložku zapracovanú v omietke s komínom, druhý si zas pod slovom kozub predstavia väčšiu stavbu, spravidla polkruh na záhrade, alebo niekde v exteriéri, kde si založia oheň a môžu pripravovať pokrmy. Jedna aj druhá možnosť spĺňa pomenovanie kozub, pravdepodobne len závisí od kraja Slovenska, v ktorom žijete a podľa toho pomenuvávate kozubom buď záhradný gril alebo krb. Princíp fungovania týchto dvoch telies je však rozdielny, ale zároveň aj podobný, krb sa využíva na to, aby ste prostredníctvom neho kúrili, záhradný gril sa zas používa na prípravu jedál. Princíp fungovania však majú spoločný, a to musíte v nich zakúriť, teda pripraviť oheň, inakšie by neboli schopné fungovať.

Dôležitejšie, ako pomenovanie je ich kvalita

Nech už kozubom nazývate krb, či veľký záhradný gril, dôležitejšie je to, aby obidve tieto zariadenia boli kvalitné. Teda, musia byť vyrobené z kvalitných materiálov a za kvalitného výrobného procesu, pretože iba kvalitný kozub je bezpečný na používanie pre vás, vašu rodinu a v neposlednom rade aj pre vaše okolie. V kozube, a nech si pod týmto pojmom predstavíte čokoľvek, zakladáte oheň, a s ohňom nie je dobré sa zahrávať, práve preto by ste si kozub nemali robiť svojpomocne, ale mali by ste si ho nechať spraviť od odborníka na kozuby, prípadne si ho zakúpiť u kvalitnej spoločnosti, ktorá ponúka kvalitné produkty. Ak máte záujem o kvalitný kozub, určite vám odporúčame obrátiť sa na internetové stránky spoločnosti https://www.kozub-gril.sk/, kde nájdete všetky informácie, ktoré o kozuboch potrebujete vedieť. Kvalitný kozub je kozub, ktorý je vyrobený z kvalitných materiálov a za kvalitného technologického postupu, čím spĺňa veľmi prísne energetické a bezpečnostné normy.

15. decembra 2021

Výmena radiátorov – kedy by ste mali o nej začať uvažovať?

Radiátory slúžia na to, aby tvorili teplo domova v panelákových bytoch, či rodinných domoch. Takisto sa však radiátory používajú aj v nebytových priestoroch, alebo v iných miestnostiach kde sa vyžaduje kúrenie. Ak váš radiátor nefunguje správne, je potrebná vymena radiatorov. Radiátory si vyžadujú pravidelnú starostlivosť, jednoducho povedané je potrebné sa o starať, pretože ak sa nebudete o radiátory správne starať, nebudú správne fungovať a vy nebudete mať také teplo domova, aké vyžadujete.

Kedy je potrebná výmena radiátora?

Odborná vymena radiatorov
Postup pri výmene radiátorov

Radiátor, ako sme už povedali, slúži k tomu, aby vytváral v priestore teplo. Existuje viacero druhov radiátorov, avšak, všetky sú založené na jednom princípe fungovania, a to dostať do miestnosti čo najviac tepla. Radiátor by mal mať okolo seba priestor, teda nezakrývajte ho, ani pred neho nedávajte veľké kusy nábytku, pretože nebude vykurovať správne. Starostlivosť o radiátory nie je vôbec náročná, rozlišuje sa podľa toho, o aký radiátor ide, pretože každý radiátor je iný a teda aj starostlivosť oň. Ak sa o radiátory staráte zodpovedne a kvalitne, v tom prípade sa nemusíte obávať toho, že by sa vám hrozila predčasná výmena radiátorov, aj keď radiátory majú tiež svoju životnosť a po tejto životnosti ich je nutné vymeniť, pretože už nebudú fungovať tak, ako by ste od nich očakávali. Životnosť radiátora predĺžite správnou starostlivosťou o ne, ak sa starať nebudete, ich životnosť skončí ešte skôr ako je štandardná dĺžka životnosti.

Radiátor musí byť kvalitný

Ak meníte radiátory, či už z dôvodu toho, že ich životnosť skončila, alebo z dôvodu poruchy na radiátore, či z dôvodu, že sa vám jednoducho do priestoru už viac nehodí, je potrebné dbať aby boli vaše nové radiátory kvalitné, teda aby boli vyrobené z kvalitných materiálov a za kvalitného technologického postupu. Nezabúdajte ale na to, že aj samotná výmena radiátorov musí byť kvalitná, teda kvalitné radiátory s kvalitnou montážou sa dajú považovať za bezpečné. Ak sa chcete dozvedieť čo najviac o výmene radiátorov, určite vám odporúčame obrátiť sa na internetové stránky spoločnosti https://www.teplydomov.sk/, kde sa dozviete všetko to, čo o radiátoroch jednoducho potrebujete vedieť.